DANH SÁCH SẢN PHẨM DAVIBOXES

ưới đây là bảng danh sách các sản phẩm được bán trên website Daviboxes.com. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và được tư vấn các chính sách, quý khách hàng có thể liên lạc các thông tin sau:

Nhóm sản phẩm Hình ảnh Mã sản phẩm Quy cách (cm) Chất liệu Màu sắc Thiết kế hình dáng Số lượng đơn hàng
tối thiểu
Giá bán điều chỉnh theo số lượng
Dài rộng cao 100 – 490 500-990 1k – 2900 3K +
Hộp carton 3 lớp
phổ biến
DV301 12 12 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 2,300 2,000 1,800 1,500
DV302 15 10 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 2,300 2,000 1,800 1,500
DV303 18 10 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 2,300 2,000 1,800 1,500
DV304 18 18 18 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 3,500 3,500 3,500 3,500
DV305 20 15 5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 3,100 2,800 2,400 2,000
DV306 20 15 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 3,600 3,200 2,800 2,400
DV307 20 18 8 Giấy không in Nâu Có Nắp gài 100 3,500 3,500 3,500 3,000
DV308 20 20 15 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 4,400 4,400 4,400 3,500
DV309 25 15 8 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 4,000 3,500 3,200 2,700
DV310 25 15 15 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 5,200 4,600 4,000 3,400
DV311 28 19 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 4,500 4,500 4,500 3,800
DV312 30 20 7 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 4,500 4,500 4,500 3,800
Hộp dẹt DVD01 18 10 3 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 1,800 1,600 1,400 1,100
DVD02 22 12 3 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 3,100 2,800 2,400 2,000
DVD03 25 17 3 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 3,200 2,800 2,500 2,100
DVD04 30 20 2,5 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 3,800 3,400 3,000 2,500
DVD05 30 25 3 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 3,800 3,800 3,800 3,200
DVD06 35 25 3 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 4,000 4,000 4,000 3,400
DVD07 35 25 5 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 4,900 4,900 4,900 4,100
Hộp cao/ dài DVCD01 16 6 6 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 1,800 1,600 1,400 1,100
DVCD02 19 7 7 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 2,200 2,000 1,700 1,400
DVCD03 22 8 8 Giấy không in Nâu Nắp gài 100 2,700 2,400 2,100 1,800
DVCD04 25 9 9 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 2,700 2,400 2,100 1,800
DVCD05 28 10 10 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 3,600 3,200 2,800 2,400
DVCD06 35 9 9 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 3,600 3,200 2,800 2,400
Hộp giày DVG01 28 16 10 Giấy không in Nâu Nắp chồm 100 5,200 5,200 4,500 3,800
DVG02 33 20 12 Giấy không in Nâu Nắp chồm 100 6,700 6,700 6,700 5,700
Thùng carton 3  lớn DVl301 30 20 15 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 5,600 5,600 5,600 4,800
DVl302 30 25 20 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 7,700 7,700 7,700 6,600
DVl303 31 22 13 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 6,000 6,000 6,000 5,100
DVl304 31 22 30,5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 8,700 8,700 8,700 7,400
DVl305 35 20 12,5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 5,800 5,800 5,800 4,900
DVl306 35 25 13,5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 7,400 7,400 7,400 6,300
DVl307 35 30 14 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 8,700 8,700 8,700 7,400
DVl308 40 30 20 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 10,900 10,900 10,900 9,300
DVl309 40 35 25 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 13,800 13,800 13,800 11,800
DVl310 43 31 13,5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 10,300 10,300 10,300 8,800
DVl311 43 31 31,5 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 14,300 14,300 14,300 12,200
DVl312 45 35 35 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 17,100 17,100 17,100 14,600
DVl313 45 45 45 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 23,600 23,600 23,600 20,200
DVl314 50 40 30 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 18,500 18,500 18,500 15,800
DVl315 60 40 40 Giấy không in Nâu 2 lớp đáy 100 23,400 23,400 23,400 20,000
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM IN ẤN FLEXO, OFSET, ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG
LIÊN HỆ HOTLINE: 0969539086 (ZALO)ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT